Werkwijze

Op basis van de gegevens van het intakegesprek en de afgenomen onderzoeken stel ik een behandelplan op. Hiermee ga ik aan de slag en oefenen we per doestelling op het niveau van het kind. Doorheen de behandeling en op basis van het evolutieonderzoek tracht ik te achterhalen of er sprake is van een achterstand/probleem of een blijvende stoornis (dyscalculie, dyslexie, dysfasie).

Rekenen

Voorbereidend rekenen, getallenkennis, bewerkingen, verhogen van inzicht, automatiseren van rekenhandelingen... 

Lezen

Auditieve leervoorwaarden, letterkennis, aanbrengen leesstrategie, leestempo...

Spelling

Koppeling tussen klank en letter, opsplitsen in letters en woorddelen, aanleren spellingafspraken, inzetten van Taalblokjes...

Taal

Uitbreiden woordenschat, zinsbouw en woordvorming, zins- en opdrachtbegrip...

Articulatie

Fonetisch: aanleren van de fysieke vorming van een klank met de juiste mond- en tongpositie

Fonologisch: inzicht in het betekenisverschil tussen klanken en het correct toepassen ervan

Mondmotoriek

Versterken van de mond- en tongspieren in functie van slikken, tandenstand, articulatie

Aanvraag tegemoetkoming

Om te kunnen genieten van terugbetaling van logopedische sessies via het ziekenfonds dienen volgende stappen te worden ondernomen:

 1. Intakegesprek met de therapeut
 2. Verkrijgen van voorschrift voor logopedisch onderzoek van arts
 3. Onderzoek in kader van adviesvorming en diagnostiek
 4. Opstellen van een testverslag door de therapeut en bespreking van de resultaten
 5. Verkrijgen van voorschrift voor logopedische therapie van arts*
 6. Vervolledigen van dossier
  - Aanvraagformulier met handtekening en kleefbriefje van het ziekenfonds
  - Voorschrift voor logopedisch onderzoek van (huis)arts
  - Testverslag van de therapeut
  - Voorschrift voor logopedische therapie van arts*
 7. Afgifte van dossier bij het ziekenfonds
 8. Opstart logopedische therapie

*Arts-specialist (kinderarts, kinderpsychiater, NKO-arts...)